Uslovi korištenja


Uslovi korištenja usluga Portala Zeleni Bazar

Član 1. Uvod

Za vrijeme korištenja Portala Zeleni Bazar, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. Zeleni Bazar zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. Zeleni Bazar nije u obavezi da šalje svakom korisniku pojedinačne obavijesti o izmjenama Pravila, zbog čega preporučujemo redovno praćenje ove sekcije na Portalu Zeleni Bazar

Član 2. Opis usluge

Radi boljeg razumijevanja usluge koju Zeleni Bazar pruža, korisnicima i posjetiteljima web sajta, kao općenito i svim trećim licima se nudi detaljno obrazloženje usluga i to:

Web sajt Zeleni Bazar treba shvatiti kao virtuelni oglasni prostor u isključivom vlasništvu izdavača Zeleni Bazar (kao što bi to bila oglasna ploča ili neki oglasni printani sajt), na kojem Portal Zeleni Bazar nudi svojim korisnicima da u za to predviđene oglasne prostore u svoje ime i za svoj račun nude prodaju proizvoda, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i općenito zakonitost svih navoda, iz objavljenog oglasa/ponude.

Shodno prethodno navedenom, sve ponude, oglasi (proizvodi), poruke, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali, objavljeni na web sajtu, preneseni i/ili linkani sa web sajta su isključiva odgovornost registriranog korisnika web sajta iz čijeg oglasa ti podaci potiču.

Zeleni Bazar ne naplaćuje bilo kakvu naknadu za postavljanje osnovnog oglasa na virtuelnom oglasnom prostoru obrazloženom u prethodnom stavu, niti to čini u vidu provizije po izvršenoj prodaji ili drugom obliku distribucije proizvoda ili usluge iz oglasa.

Korisnicima Zelenog Bazara se, pored gornjeg, može uz naknadu ili bez naknade ponuditi usluga objavljivanja oglasa u ime i za račun oglašivača, pri čemu se u najvećoj mjeri misli na promociju i sponzoriranje oglasa shodno njihovom položaju na ukupnom virtuelnom oglasnom prostoru, ali se time takvo objavljivanje ne smatra, niti se može smatrati da Zeleni Bazar na bilo koji način učestvuje u trgovini, niti da je oglašivač stekao pravo vlasništva nad bilo kojim dijelom tog virtualnog prostora.

Način i uslovi sponzorisanja definisat će se posebnim paketima oglašavanja u kojima će biti jasno definisani način, cijena i uslovi promocije i sponzorisanja oglasa.

Promocija i sponzorisanje oglasa ne podrazumijevaju da je Zeleni Bazar na bilo koji način oglašivačima prepustio pravo uticaja na uređenje i izgled stranice, što uključuje, kako tehničko uređenje stranice, tako i pravo da sponzori podnose zahtjeve za uređenjem sadržaja koji će biti objavljen na svakoj pojedinoj podstranici individualnog oglašivača, a koji ne predstavlja vlastiti oglas tog sponzora.

Zeleni Bazar je vlasnik virtualnog prostora www.zelenibazar.com i u tom smislu samostalno odlučuje o načinu oglašavanja svakog pojedinog korisnika, što uključuje mogućnost pojave više različitih reklama na pojedinačnoj display oglasnoj poziciji drugog oglašivača u skladu sa različitim paketima oglasnih usluga Portala Zeleni Bazar i zvaničnom cjenovniku.

Shodno prethodno navedenom, obavještavaju se korisnici, posjetitelji i sva treća lica, da Zeleni Bazar, kao i njegov izdavač, ne nude prodaju, zamjenu i /ili iznajmljivanje ili pak kakvu uslugu iz oglasa koji su objavljeni na web sajtu, već to čine isključivo i samo registrirani korisnici web sajta Zeleni Bazar.

Član 3. Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju stranice Zeleni Bazar, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, dodanoj ponudi/proizvodu ili bilo kojem drugom dijelu stranice. Zeleni Bazar čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja kupca i prodavača, kao i članova međusobno.

U svrhu oglašavanja na web sajtu Zeleni Bazar, korisnik se obavezuje registrirati, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka.

Svaki korisnik registracijom na Portal Zeleni Bazar daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi izdavač Zeleni Bazar, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se Zeleni Bazar i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

Zeleni Bazar garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratificiranim međunarodnim aktima.

ZeleniBazar.com garantira da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koju Zeleni Bazar može vršiti je za potrebe poboljšanja funkcioniranja stranice, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i s ciljem lakše upotrebe od strane svakog pojedinog korisnika.

Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku registracije korisnika čuvaju se u zbirci ličnih podataka koju vodi Agencija Studio387, Sarajevo, kao izdavač Portala Zeleni Bazar, koja se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika Portala Zeleni Bazar je ovlaštena proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

Svaki korisnik ili član stranice Zeleni Bazar ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva

Korisnik također ima pravo zahtijevati da mu Zeleni Bazar dostavi podatke o tome koje lične podatke tog korisnika posjeduje.

Putem ovog linka https://zelenibazar.com/kontakt možete podnijeti zahtjeve za brisanje ili preuzimanje podataka.

Zeleni Bazar ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu, ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećima, davanjem korisničkog imena i šifre (user name i password) ili im te podatke učini dostupnim da drugi način.

Korištenjem Portala Zeleni Bazar saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona Zeleni Bazar upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz ponude koje je prodavač objavio ili uz samo oglašavanje. Korištenjem Portala Zeleni Bazar saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem oglašivačkom računu.

Član 4. Zaštita autorskih prava

Podaci na Portalu Zeleni Bazar su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na Zeleni Bazar uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju Portalu Zeleni Bazar te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača.

Shodno prethodnom stavu dizajn web sajta, upotrijebljeni robni znaci „ZB“ i „Zeleni Bazar“, kao i svi ostali tekstovi i navodi na web sajtu www.zelenibazar.com su produkt individualne duhovne tvorevine izdavača Portala Zeleni Bazar, te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.

Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih oglasa, pri čemu Zeleni Bazar, napominje se, ne radi o njegovim navodima, niti daje bilo kakvu garanciju glede tačnosti, potpunosti, zakonitosti i/ili autentičnosti takvog sadržaja. Zeleni Bazar se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na Portalu Zeleni Bazar.

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

Član 5. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

Zeleni Bazar zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na Portalu Zeleni Bazar, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava ponuđača i korisnika. Zeleni Bazar zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi Zeleni Bazar, a posebno u smislu:

 • kopiranja sadržaja objavljenog na Portalu Zeleni Bazar i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
 • lobiranja ponuđača na Portalu Zeleni Bazar na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge
 • nedozvoljenog sticanja plaćenog statusa ponuda na Portalu Zeleni Bazar putem zloupotrebe sistema
 • kreiranje ili korištenje duplih profila (uz izuzetke profila odobrenih od strane administracije)
 • predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom Zeleni Bazar (svim kombinacijama koje ukazuju na korištenje istog imena)
 • direktnog ili indirektnog pozivanja drugih ponuđača na komunikaciju putem e-maila, drugih internet stranica ili drugih sredstava komunikacije
 • višestrukog slanja istih i/ili sličnih poruka ili pitanja istim i/ili različitim ponuđačima
 • zaobilaženja ograničenja u besplatnoj objavi i obnovi artikala u definisanom periodu
 • brisanja i/ili završavanja oglasa, te ponovne objave oglasa istog ili sličnog sadržaja zloupotrebljavanjem sistema
 • izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje
 • predstavljanja ili objave ponuda pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji način netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i e-mail adresom
 • neovlaštenog predstavljanja u ime administracije i uposlenika Portala Zeleni Bazar
 • nepoštivanja drugih obavijesti, pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na stranicama Portala Zeleni Bazar
 • korištenja jednog ili više duplih profila za prijavu zloupotrebe artikala

Zeleni Bazar, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Član 6. Garancija

Zeleni Bazar ne garantuje:

 • tačnost, potpunost i/ili istinitost ponuda ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda
 • nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka ponuđača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
 • da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristiti stranice Zeleni Bazar sve vrijeme.

Član 7. Odgovornost

Zeleni Bazar se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

 • korištenja stranice Zeleni Bazar
 • korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice Zeleni Bazar
 • informacija na stranici Zeleni Bazar
 • postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici Zeleni Bazar
 • postupaka korisnika Portala Zeleni Bazar
 • upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
 • korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime Portala Zeleni Bazar, korištenja stranica koje nisu pod domenom www.zelenibazar.com, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime Portala Zeleni Bazar, kopirajući stranicu www.zelenibazar.com vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu

Zeleni Bazar ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Portalom Zeleni Bazar, niti podupiranja takvih stranica od strane Portala Zeleni Bazar. Zeleni Bazar može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću Portala Zeleni Bazar na taj način. Zeleni Bazar povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. Zeleni Bazar nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv ponuđača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva, a obzirom da Zeleni Bazar nije autor takvog oglasa, niti ponuđač, niti distributer ponuđenog artikla ili usluge.

Član 8. Ponuda

Kod predavanja ponude na Portalu Zeleni Bazar, ponuđač dodjeljuje Portalu Zeleni Bazar pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod. Strogo je zabranjeno predavanje ponuda na Zeleni Bazar na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane Portala Zeleni Bazar. Zeleni Bazar ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopće ne objavi sve ponude za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema ponuđaču) smatra da im nije mjesto na Zeleni Bazar, a posebno u sljedećim slučajevima:

 • kada je ponuda predana u pogrešnu kategoriju
 • ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda, samo pod izmijenjenim uslovima...)
 • kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
 • kada proizvod i/ili ponuđač se u opisu proizvoda poziva na sličnost sa autentičnim i/ili originalnim proizvodom, i to naročito, ali ne ograničavajući se na navode: „replika“, “imitacija“ ili sl.
 • kada proizvod i/ili ponuđač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
 • kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog
 • kada proizvod i/ili sadržaj ponuda sadrži diskriminirajuće aspekte ili zakonima Bosne i Hercegovine nedopuštene i zabranjene materijale
 • kada jedan oglas sadrži više proizvoda ili usluga
 • kada je proizvod prodan ili je na bilo koji drugi način završena njegova kupoprodaja, te proizvod više nije dostupan. kada je ponuda u bilo kojem smislu uvredljiva prema Portalu Zeleni Bazar
 • kada je proizvod sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
 • kada ponuda na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja Portala Zeleni Bazar
 • kada proizvod i/ili sadržaj ponuda nije u posjedu ili vlasništvu ponuđača
 • kada se oglašavaju ukradeni proizvodi, duhanski proizvodi čija je prodaja i reklamiranje regulisana posebnim zakonima

Ponuđač je saglasan:

 • da objavom ponuda na Portalu Zeleni Bazar on stupa u svojstvo ponuditelja proizvoda shodno Zakonu o obligacionim odnosima, te da samim tim samostalno odgovara za bitne elemente u pogledu predmeta i cijene proizvoda čija se distribucija nudi
 • da Zeleni Bazar ne sudjeluje u trgovini, pa da samim tim Zeleni Bazar ne garantuje niti jamči, niti na bilo koji način odgovara za ispunjenje ugovora po prihvaćenoj ponudi ponuđača, tj. za realizaciju predmetne prodaje, zamjene i /ili drugog vida distribucije
 • da postavljanjem ponuda potvrđuje i odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz opisa proizvoda, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka, odnosno oglašavanja proizvoda suprotno pozitivnim propisima Države Bosne i Hercegovine
 • da postavljanjem ponuda odgovara za tačnost i istinitost opisa proizvoda, kao i stanja u kojem se isti nalazi, te da je shodno tome isti isključivo i samostalno odgovoran za pravne i materijalne nedostatke
 • da neće koristiti Portal Zeleni Bazar u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke, kao ni oglašavati prodaju proizvoda reklamiranjem sličnosti dotičnog proizvoda sa autentičnim tj. originalnim proizvodima
 • da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na Zeleni Bazar postaju vlasništvo istog
 • da osobe koje održavaju Portal Zeleni Bazar kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih
 • da Zeleni Bazar članovima sa verifikovanim brojem telefona šalje SMS poruke o novostima na stranici. Zeleni Bazar ne učestvuje niti u jednom dijelu prodaje proizvoda osim u smislu pružanja usluge korištenja Portala Zeleni Bazar kao virtuelnog mjesta za trgovinu. Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavača i kupca. Zeleni Bazar ne učestvuje u niti jednoj transakciji između korisnika. U pojedinim slučajevima Zeleni Bazar može ponuditi uslugu postavljanja ponuda u ime prodavača, ali ne učestvuje u daljnjem toku prodaje.
 • da Zeleni Bazar ne može obezbijediti da izdvojene ponude, pri čemu se misli na promovisane, sponzorisane ili premium ponude/pakete, budu uvijek na prvim stranicama pretrage, ili u vrhu prikazanih na početnoj stranici
 • da Zeleni Bazar može izbrisati sve podatke o proizvodu ukoliko je ponuda nevažeća, a shodno diskrecionoj ocjeni Portala Zeleni Bazar
 • da njegovo korisničko ime može biti promijenjeno, ukoliko Zeleni Bazar smatra da je promijena potrebna, bez odgovornosti prema ponuđaču
 • da Zeleni Bazar neće koristiti za oglašavanje istih proizvoda pod različitim profilima, ili za oglašavanje proizvoda na različitim profilima navodeći iste kontakt informacije
 • da će potpuno poštivati sve odluke Portala Zeleni Bazar i njegovih uposlenih
 • da njegov korisnički profil i podaci ne mogu biti izbrisani bez potvrde vlasništva profila i odobrenja administracije. Korisnički profil može biti izbrisan nakon isteka perioda od 15 radnih dana od momenta potvrde vlasništva nad profilom
 • da administracija odlučuje da li će dozvoliti brisanje korisničkog profila ukoliko postoji zabilježen negativan dojam na istom
 • da će administraciji isporučiti dokaze o porijeklu proizvoda, ukoliko se to bude od njega tražilo
 • da postavljanjem ponuda potvrđuje posjedovanje potrebne licence, prava, saglasnosti i/ili dozvole za oglašavanje i objavu istog
 • da se na oglasnom prostoru jednog ponuđača može pojaviti jedna ili više reklama drugog ponuđača ili drugih kompanija koji također vrši reklamiranje ukoliko je način reklamiranja kompatibilan tehničkom izgledu stranice i uz prikaz ponuda prvog ponuđača u cijelosti

Ponašanje suprotno stavkama ovog Pravilnika se smatra kršenjem Uslova korištenja Portala Zeleni Bazar, te Zeleni Bazar zadržava pravo da upozori i/ili iz daljnje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi ponuđača, odnosno korisnika, bez prethodne obavijesti i bez obrazloženja.

Korisnici Portala Zeleni Bazar su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju da Zeleni Bazar nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika.  Zeleni Bazar ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji proizvod prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim proizvodom, tačnost i/ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede transakciju.

Član 9. Prigovori trećih lica

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji da web sajt Zeleni Bazar shodno gornjim uvjetima i obrazloženjima, kao i shodno odredbi člana 23. Zakona o elektronskom i pravnom i poslovnom prometu (sl. glasnik BiH br. 88/2007), ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane korisnika ovog web sajta, a kojim informacijama Zeleni Bazar samo osigurava pristup.

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji web sajta Zeleni Bazar da je odredbama članova 25. - 27. Zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu, Zeleni Bazar oslobođen svakog oblika odgovornosti za pretragu sadržaja na virtuelnom oglasniku, privremenom prolaznom pohranjivanju – cashing, pohranjivanja stranog sadržaja – hosting na zahtjev korisnika, kao i na eventualno omogućavanje pristupa informacijama trećih lica – linking.

Također se obavještavaju treća lica da se shodno smislu usluge Portala Zeleni Bazar, svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i ponuđača, odnosno svakog trećeg lica (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili ponuđaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude, naročito o autentičnosti proizvoda čija se distribucija nudi) rješavaju isključivo između ponuđača i korisnika. Zeleni Bazar ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima, korisniku i/ili ponuđaču, nastale kao posljedica takvog odnosa.

Sve eventualne zahtjeve trećih lica, treća lica mogu dostaviti na adresu: podrska@zelenibazar.com, te se Portal Zeleni Bazar obavezuje da će u što kraćem vremenskom periodu odgovoriti na svaki pojedinačni podneseni zahtjev.

Korisnici i ponuđači, kao i treća lica, se obavještavaju da Zeleni Bazar nije u mogućnosti omogućavati pristup ličnim podacima, bez naloga – zahtjeva ovlaštenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika podataka.

Zeleni Bazar obavještava treća lica, korisnike i /ili ponuđača da na ovom virtuelnom oglasnom prostoru zagovara slobodnu trgovinu pod istim uslovima, te da shodno tome u svim situacijama u kojima se postupanje suprotno ovim pravilima ne može utvrditi na nesumnjiv način, će na utvrđivanje takvih činjenica uputiti podnosioca zahtjeva na provođenje odgovarajućeg sudskog i/ili upravnog postupka protiv vlasnika dotičnog sadržaja. Shodno prethodno navedenom Zeleni Bazar se obavezuje odmah, bez odlaganja, postupiti po nalogu nadležnog organa, te ukloniti, brisati i/ili mijenjati svaku ponuda/e koji su u takvom nalogu naznačeni.

Član 10. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Sarajevu.

Vlasnici Portala Zeleni Bazar zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.zelenibazar.com bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nisu odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem Portala Zeleni Bazar, korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja Portala Zeleni Bazar i da ih u cijelosti prihvaća.

U Sarajevu, maj 2020.

Sva prava pridržana.